Latać na przepisach

9

Być bardzo dobrze obeznanym w prawie karnym.

W Kościanie kiedyś była baba, co latała na przepisach
Wizerunek miasta