Krecik piłuje kraty

307

Zwrot (żartobliwy, kolokwialny) oznaczający, że komuś bardzo chce się defekować (wydalać kał).

Muszę do klopa! Jak mi krecik piłuje kraty! Prawie łebek wystawia...
Wizerunek miasta