Konfi

6

Skrót od słowa konfident. Człowiek, który donosi na innych ludzi.

- Powiedział mojej starej, że ja biorę...
- Ale z niego konfi!
Wizerunek miasta