Karta informatyka

4

Zmienienie kierunku w szkole ponadgimnazjalnej z dowolnego kierunku na kierunek technik informatyk.

- Znowu pała, co zamierzasz z tym zrobić?
- Pora wyrobić kartę i formatyka
Wizerunek miasta