Kapujesz

3

-rozumiesz

kapujesz co mówię?
(rozumiesz co mówię?)
Wizerunek miasta