Kłaść się na czyjejś Gali

-3

Zakłócać czyjś spokój

-Czemu kładziesz się na mojej Gali?
-Musimy spalić trochę weedu pier*olonego!
Wizerunek miasta