Joteja

19

Osoba zachowująca się głupio, nieodpowiedzialnie, (wręcz debilnie) i/lub upośledzona umysłowo. Nazwa wzięła się od nazwiska psycholog Józefy Joteyko (1866-1928), organizatorki kształcenia specjalnego dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Zwrot używany dość często w regionie radomskim.

- Władek, widzisz tego gościa? Rzuca butelkami przez okno.
- Widzę, na dodatek na jezdnię. Co za JOTEJA !!
Wizerunek miasta