JWR

-11

Skrót od nazwy miasta powiatowego na Dolnym Śląsku o nazwie Jawor, potocznie używana przez jego mieszkańców oraz mieszkańców okolic

-Jedziesz z nami na JWR?
-Jasne kocham Jawor
Wizerunek miasta