Imbecyl Nazarejski

-2

Obelga, określenie obraźliwe kierowane do innej osoby

Wizerunek miasta