Imbecyl Nazarejski

-3

Obelga, określenie obraźliwe kierowane do innej osoby

Wizerunek miasta