Imbecyl Nazarejski

-1

Obelga, określenie obraźliwe kierowane do innej osoby

Wizerunek miasta