Hood

26

z angielskiego dosłownie kaptur, potocznie nazywano tak dzielnicę, dany obszar miasta, zwykle chodziło o murzyńskie bądź meksykańskie getta, miejsce narodzin (w wielu przypadkach także śmierci) ludzi;
Hood możemy nazywać – dzielnicą, dzielnią, kwadratem.

- Welcome n da hood!
Wizerunek miasta