Hej

-16

Częsta pomyłka w pisaniu "Gej".

Wizerunek miasta