Hej

-13

Częsta pomyłka w pisaniu "Gej".

Wizerunek miasta