Hej

-11

Częsta pomyłka w pisaniu "Gej".

Wizerunek miasta