Hej

-17

Częsta pomyłka w pisaniu "Gej".

Wizerunek miasta