Hej

-12

Częsta pomyłka w pisaniu "Gej".

Wizerunek miasta