Hahaszki

-3

Hahaszki inaczej wesołe ciasteczka zawierające haszysz lub marihuane.

Hahaszki oznaczają również memy

- HERA, KOKA, HASZ mam HAHASZKI


- HAHA MAM DOWNA
Wizerunek miasta