Hańbowstyd

4

Rzeczownik. Odczucie hańby i wstydu jednocześnie.

-Patrzcie na Tomka przyszedł dzisiaj w brudnych dresach, ale hańbowstyd.
-Dobrze powiedziane.
Wizerunek miasta