Gawran

-3

Mały urwis, dziecko nieposłuszne starszym

(dziecko wykopuje ziemię na trawniku)
Np.Babcia - o ty gawranie! Ja ci dam...!
Wizerunek miasta