Gównowóz

15

Pojazd asenizacyjny, czyli popularna szambiarka. Cysterna przeznaczona do transportu tzw. nieczystości płynnych. Z uwagi na rozbudowę sieci kanalizacyjnych gatunek coraz rzadziej spotykany w miastach, element folkloru wiejskiego.

- Co tak capi?
- Gównowóz szambo u sąsiadki wybiera.
Wizerunek miasta