Esolić, Odesalać

-1

Robić coś źle lub robić coś dziwnego.

-Stary widziałeś co Mati odesala ?
-Nie, a co ?
-Skacze po korytarzu i klaszcze.
Wizerunek miasta