Efekt Gargamela

101

Zwrócenie uwagi opinii publicznej na temat, który dotychczas był ignorowany lub lekceważony. Najczęściej w wyniku rzeczowej krytyki przekazanej w treściwy sposób za pomocą środków masowego przekazu (np. YouTube).

- Ale zrobiła się afera z tym Chajzerem, co?
- No... ale dziwne, że tak nagle gruchnęło.
- To klasyczny Efekt Gargamela - temat istniał od dawna, ale nikt nie wyłożył tego tak dosadnie i merytorycznie jak Gargamel na swoim kanale YT.
- Potrzeba nam więcej takich Gargamelów!
Wizerunek miasta