E-faj

-15

Skrót od e-papierosa. Używane głównie przez palaczy. Rozwinięcie skrótu(potocznie): elektroniczny fajek.

- Kitraj e-faja! Stara idzie.
Wizerunek miasta