Dzicz

-7

Określenie czegoś, kogoś lub zjawiska o pozytywnym znaczeniu

Bork-Nie ma dziś majmy
Patryk-Dzicz
Wizerunek miasta