Dibong

-7

Określenie na młodsze rodzeństwo.

-Idziesz dzisiaj?
-Nie bo muszę się zająć dibongiem.
Wizerunek miasta