Dead mordy

-10

Złe samopoczucie, zmęczenie, osłabienie.

-Stary jak się dziś czujesz?
-Daj spokój, mam dead mordy.
Wizerunek miasta