Cynglarz

-5

Osoba nosząca okulary , zazwyczaj używamy tego terminu gdy okulary są noszone od dłuższego czasu, okulary nazywamy wówczas cynglami

-Widzialws kujona jak rozwiązał zadanie przy tablicy?

-No , to straszny cynglarz jest

-Nie wiadomo co on ma w tych cynglach
Wizerunek miasta