Cicho, bo przyjdzie Zdzicho!

4

Zamknij się, zamknij ryja, zamknij ryj, bądź cicho!

- La la la la la la la!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Cicho, bo przyjdzie Zdzicho!
Wizerunek miasta