Chornyś

-4

Słowo używane do witania się.
Do określania zadowolenia

A:Chornyś
B:o Chornyś, jak tam u ciebie.

Chornyś ale żem to zrobił
Wizerunek miasta