Chocko Tornado

33

Bardzo mocne rozwolnienie. Określenie używane w skrajnych przypadkach.

-Ej Irek ale mnie pocisnęło na toalecie.
- Ta, Chocko Tornado co?
Wizerunek miasta