Bumelant

21

Ktoś, kto wymiguje się od pracy. Może to być osoba długotrwale bezrobotna lub pracownik, który pracuje nieefektywnie, starając się zawsze znaleźć pretekst, by przerzucić swoje obowiązki na kolegów. Ewentualnie: uczeń, który lubi wagarować.

- A co ty o tu robisz o tej porze? Nie jesteś w pracy?
- Naściemniałem wszystkim w biurze, że muszę pojechać do klienta. Szef jest na urlopie, więc nikt tego nie będzie sprawdzał.
- Ty to jesteś bumelant. Uważaj, bo zobaczy cię ktoś, kto nie powinien i będzie przypał.
Wizerunek miasta