Bumelant

6

Ktoś, kto wymiguje się od pracy. Może to być osoba długotrwale bezrobotna lub pracownik, który pracuje nieefektywnie, starając się zawsze znaleźć pretekst, by przerzucić swoje obowiązki na kolegów. Ewentualnie: uczeń, który lubi wagarować.

- A co ty o tu robisz o tej porze? Nie jesteś w pracy?
- Naściemniałem wszystkim w biurze, że muszę pojechać do klienta. Szef jest na urlopie, więc nikt tego nie będzie sprawdzał.
- Ty to jesteś bumelant. Uważaj, bo zobaczy cię ktoś, kto nie powinien i będzie przypał.
Wizerunek miasta