Budżygać

-2

śmierdzieć

-Natala czujesz to?
-tak, coś tu budżyga
Wizerunek miasta