Bestia ze wschodu

7

Określenie dowolnego krwawego autokraty o zapędach imperialistycznych czy po prostu poszerzającego swoje terytorium przez podboje militarne, dowodzącego państwem leżącym na wschodniej półkuli Ziemi, zwykle w Azji czy Europie wschodniej. Władca taki wzbudza powszechny lęk wśród poddanych czy ludności państw sąsiadujących z jego krajem, wszyscy, poza jego bliskimi współpracownikami chcą żyć jak najdalej od niego.

Przykładem mogą być: Iwan IV Groźny, Czyngis Chan (Temudżyn) czy Mao (Tsetung).
Wizerunek miasta