Bedzie

8

Synonim słowa wystarczy.

- Przyniosłem 6 długopisów.
- Tego już bedzie! Za dużo ich.
Wizerunek miasta