Babkaman

-2

osoba którą wszedzie wozi babcia odbiera ze szkoly itp. często jest to osoba niesamodzielna

-pa tego to zawsze babcia odbiera
-no niezły Babkaman z niego
Wizerunek miasta