Alternatywizacja

-2

Proces zamiany osoby (najczęściej kobiety) w alternatywkę.

-Ale ona by była dobrą alternatywką
-No.. tylko ją zalternatywizować
Wizerunek miasta