Alkokomizm

14

Stan upojenia alkoholowego, w którym człowiek, na ogół nie śmieszny, po alkoholu staje się duszą i zabawiaką towarzystwa.

- Stary Marek jak się napije to faktycznie śmieszny jest.
- Alkokomik normalnie.
Wizerunek miasta