Adonis

12

bardzo przystojny młody bóg

np. męski facet
Wizerunek miasta