1488

287

Zwrot używany często przez neonazistów i rasistów, 14 od 14 słów: "We must secure the existence of our people and a future for White children." co oznacza mniej więcej tyle co: "Musimy zabezpieczyć byt naszego ludu i przyszłość dla białych dzieci."
88-HH 8 oznacza ósmą literę alfabetu czyli H i jest to skrót od Heil Hitler

Wizerunek miasta