Żałosniak

-6

Ktoś kto jest bardzo żalosny

-Siema co tam u ciebie?
-Zamknij pysk żałosniaku
Wizerunek miasta