łaciaty

2

Osoba zmieniająca zdanie lub stronę sporu w zależności od otoczenia.

Wizerunek miasta