Zrzucać gruz

254

Inaczej pójść zrobić kupę.

Wizerunek miasta