Zrzucać gruz

49

Inaczej pójść zrobić kupę.

Wizerunek miasta