Zrzucać gruz

177

Inaczej pójść zrobić kupę.

Wizerunek miasta