Zrzucać gruz

261

Inaczej pójść zrobić kupę.

Wizerunek miasta