Zrzucać gruz

86

Inaczej pójść zrobić kupę.

Wizerunek miasta