Zrzucać gruz

284

Inaczej pójść zrobić kupę.

Wizerunek miasta