Zrzucać gruz

50

Inaczej pójść zrobić kupę.

Wizerunek miasta