Złoty

-19

Gdy mamy ułamek którego część całkowita wynosi 1, np. 1,94, można powiedzieć "złoty dziewięćdziesiąt cztery" nawet jeżeli to nie jest cena.

- Kowalski ma średnią złoty osiemdziesiąt osiem więc na semestr dostanie dwa. Tylko w drugim semestrze się postaraj!
Wizerunek miasta