wzrost popytu

9

Inaczej erekcja.

- Ej Martynka, wzrósł mi popyt na twój widok!
- Dawidek, możemy coś na to zaradzić ;)
Wizerunek miasta