wzrost popytu

7

Inaczej erekcja

- Ej Martynka, wzrósł mi popyt na twój widok!
- Dawidek, możemy coś na to zaradzić ;)
Wizerunek miasta