wyszka

-2

Wieża strażnicza w obozach pracy w ZSRR.

Wizerunek miasta