wyszka

5

Wieża strażnicza w obozach pracy w ZSRR.

Wizerunek miasta