wyszka

-1

Wieża strażnicza w obozach pracy w ZSRR.

Wizerunek miasta