wynosiciel

-18

osoba która udostępnia informacje tajne pozyskane w danej grupie

- kurwa jebany wynosiciel znowu sprzedaje informacje poza grupą
Wizerunek miasta