więzień labiryntu

-3

kupa, która szuka wyjścia z labiryntu (jelit)

-stary, ale mnie zacisnął więzień labiryntu
-zasuwaj do klopa
Wizerunek miasta