waflować

-4

nic nie robić w pracy

- Co robisz dzisiaj w pracy?
- Wafluję na hoodzie
Wizerunek miasta