waciak gumiak

7

W skrócie WG. Od wyróżnika miejsca na tablicach rejestracyjnych dla powiatu garwolińskiego. Określenie osoby, którą utożsamiamy z tym powiatem: bądź po tablicy rejestracyjnej, bądź ze względu, że ją znamy. Używając tego wyrażenia jednocześnie kojarzymy taką osobę z wsią np. z chłopem ze wsi. Określenie ma liczbę mnogą: waciaki gumiaki.

- Weź go wyprzedź. Waciak gumiak wybrał się na wycieczkę.
Wizerunek miasta