urlopiara

13

Kobieta wchodząca w relację z mężczyzną by realizować swoje cele urlopowe. Często oczekując współfinansowania wycieczki.

- Elo stary, jak rwanie wczoraj?
- Żadnego tarła nie było, Pół godziny chrzaniła mi o swoich planach urlopowych. Olałem urlopiarę.
Wizerunek miasta