transfuzja mózgu

6

Zwrot używany w celu wjechania na banie osobie odurzonej narkotykami.

- ej Sasza, transfuzje mózgu robimy
- weź mi nie wkręcaj nic
Wizerunek miasta