szlugać

3

palić papierosy

dyskryminujemy oliwcię bo nie szluga na micku
Wizerunek miasta