szlugać

2

palić papierosy

dyskryminujemy oliwcię bo nie szluga na micku
Wizerunek miasta