sukurmunda

1

Inaczej piękna kobieta, kobieta naszego życia, ksieżcznkka

jesteś moją sukurmundą
Wizerunek miasta