suche jak Karol

-20

określenie używane na żałosny, beznadziejny, suchy dowcip.
Można też używać jako wtrącenie w niezręcznej sytuacji, określenie osoby, sytuacji, itp.


*Pierwsza myśl, nasuwająca się na myśl, na samą myśl o Karolu.

"-Wyciskamy sztangę.
-Ale jak? Tak jak ręcznik?
-suche jak Karol..."

"-Chcesz piwa?
-A po co?
-Suche jak Karol..."
Wizerunek miasta