spuścizna

-2

inaczej sperma, pochodzi od "spuścić się"

stary moja spuścizna jakoś dziwnie pachnie
Wizerunek miasta